Witam, potrzebuje w moim programie, aby polecenie skoku wykonało się tylko raz po kliknięciu, ale aby podczas trzymania danego przycisku nie powtarzało się.

public void jump() {

    if(started) {

      if (yMotion > 0) {
        yMotion = 0;
      }
      yMotion -= 20;
    }
  }

@Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {

    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_SPACE) {
      jump();
    }

  }